FØRSTE GANG I SKJOLD

SWEN NIELSEN

Jeg stiftede første gang bekendtskab med Skjold da jeg var omkring 20 år. Jeg fulgtes med min ven Swen Nielsen der skulle spille kamp for Skjold. Jeg så kampen og bagefter var jeg med nede i Skjolds omklædningsrum, populært kaldt ”Kassematterne". Det var nemlig omklædningsrum placeret på en lang gang under hovedtribunenen på det gamle Københavns Idrætspark. Her havde hver klub en dør ind til 2 omklædningsrum. Foruden Skjold havde Fælledklubber Heimdal, Borup, HB og Viktoria omklædning her. Resten af rummene var optaget af firmaklubber. ØB havde deres eget omklædningsrum under endetribunen ved Idrætsparken, som blev kaldt ”Cementen” og lå ud til Øster Alle.

SKJOLDS OMKLÆDNINGSRUM

KAJ ELLEY

I forbindelse med at jeg overværede denne kamp, fik jeg lyst til selv at spille fodbold igen. Jeg havde som ungdomsspiller spillet lidt i B1903 på Lyngbyvej. Jeg blev aldrig anset som det store lysende talent, eller blot som lyset fra en Nefalygte, men jeg havde nogle sjove år der. Jeg blev så stor fan af B1903 at jeg i mange år fulgte dem når de spillede deres kampe på Gentofte Stadion.

MIN DEBUT SOM SENIOR

Kort efter deltog jeg tirsdag og torsdag sammen med de øvrige sekundaspillere i Skjold i træningen på Fælleden under ledelse af ishockeydommer Kaj Elley. Sådan gik der nogen tid indtil jeg en dag blev prikket på skulderen og fik at vide at jeg skulle spille kamp. Det gjorde mig meget glad. Skjold skulle spille mod Fremad Amager i Sundby Idrætspark. Jeg mødte op og fik at vide at det var Skjolds 6. hold jeg skulle spille på. Ja dengang havde Skjold 6 rene klubhold på seniorsiden. Jeg skulle spille venstre wing. Jeg tror ikke at jeg hverken gjorde fra eller til i den kamp, men det var altså min debut.

Senere blev jeg flyttet lidt mere centralt ind på banen, hvor jeg spillede nogle kampe. Så en dag kom træneren og spurgte om jeg ikke kunne stå på mål da man manglede en mand der. Da brast min drøm om at blive 1. holds spiller i Skjold, og jeg var meget ked af det. Nej det passer naturligvis ikke, for jeg har altid vidst at jeg altid ville være sekundaspiller, men man jo gøre det lidt drastisk i en sådan fortælling.

Så jeg stod på mål i et par år. Jeg var nok ikke Københavns bedste målmand, men lærte at multitaske, da jeg mange gange måtte spille både målmand og sweeper da vi ofte kun var 8 mand!

  • GUDS HOLD

  • SPRINTERHOLDET

  • OLDBOYSHOLDET

UNGDOMSTRÆNER

JØRGEN SØRENSEN
KÆMPE

Så en dag på vej til træning kom Skjolds ynglingetræner Egon hen til mig og spurgte om det ikke var noget for mig at blive ungdomstræner. Det syntes jeg da lød meget godt. Så jeg fik en samtale med ungdomsformand Gunnar Petersen som sagde at jeg kunne starte med et puslingehold som næsten lige var startet i l klubben. Og her startede 10 af mine bedste år i Skjold. Jeg fulgte dette hold hele vejen op til de sluttede i ungdomsafdelingen som Ynglinge. De første 7 år som både træner og leder, og de 3 sidste år som leder da Finn Hansen trænede holdet. Fra den årgang kan nævnes spillere som Kurt Jensen som desværre nu er død, Claus Thomsen og Peter Lawaetz. Enkelte fik kampe på 1. holdet, men mange gik tabt i overgangen fra ungdomsfodbold til seniorfodbold. Som et kuriosum kan nævnes at Thomas Kristensen stod på mål på 2. holdet.

 

  • 1. HOLDET TRÆNER FINN HANSEN

  • 2. HOLDET TRÆNER TORBEN LUND. MÅLMAND THOMAS CHRISTENSEN

Dengang var der 2 hold i Puslinge - Miniput- Lilleput og Drenge, mens der i Junior og Ynglinge var 1 hold. Vi 7-8 trænere mødtes 2 gange om året hjemme i Gunnar Pedersen lejlighed for at planlægge træningen, træningtider, og alt hvad der havde med ungdomsafdelingen at gøre. Det går nok ikke i dag at putte alle trænere ind i en 2-værelsers lejlighed?

Jeg var på 3 sommerferielejre i Bylderup Bov, Aulum og i en spejderhytte oppe i Nordsjælland. Det var dejlige ture. Drengene var også på ture til Tyskland hvor jeg ikke deltog.

GUNNAR PEDERSEN

GUNNAR OG FREDDY I TYSKLAND

Når drengene trænede mandag og onsdag var Gunnar Pedersen næsten altid på plads ved et bord på gangen udenfor omklædningsrummene. Her ordnede han det administartive som holdkort, girokort til kontingentindbetaling m.v. De små drenge betragtede ham som en Gud og flokkedes altid omkring ham. Og han var faktisk også en slags Gud. En ildsjæl som havde været træner, han blev senere kasserer og han fik ungdomsafdelingen på fode efter at den næsten var gået nedenom og hjem. For mig var Gunnar Petersen også den person som har betydet mest for mig i min tid i Skjold.

GUNNAR PETEREN MED SINE DRENGE

MENS VI VENTER PÅ FORÅRET

PARKBETJENT

Som nu kunne der om foråret godt gå lang tid før man fik love til at spille på Fælleden. Man prøvede naturligvis alligevel, men kunne næsten være sikker på at der kom en Parkbetjent cyklende og stoppede spillet. Det var dengang der var respekt for autoriteterne, så man forlod selvfølgelig straks området med røde ører. Kunstgræs var en by i Rusland. Der var en grusbane at fordele mellem alle klubberne, og det var en bane man nok ikke ville byde spillere i dag. Enten var den dybfrossen eller der var store vandpytter på banen.

 

SKJOLDS PARK

ÅBENT I KASSEMATTERNE

VIGGO MED CIGAREN

Når klokken blev 16 hver mandag og onsdag kom overkontrollør Viggo og åbnede døren ned til omklædningsrummene, og drengene styrtede ind for at komme ned og klæde om. Det var Viggo som stod for udlevering af nøglerne til omklædningsrummen, og hos ham man efter kampen kunne købe en sodavand og lidt slik. Han styrede ”Kassematterne ” med hård hånd og en cigar i munden.

SENIORAFDELINGEN I GAMLE DAGE

Tirdag og tordag var der så træning for seniorer for både 1. holdet og sekundaspillerne. Efter træningen samledes spilleudvalget for at udtage 1. holdet til den kommende kampe. Det var nemlig ikke noget man overlod til træneren. Han måtte spille med det hold der blev udtaget. Jeg kan huske at spilleudvalget bestod af 3-4 mand hvoriblandt var brødrene Ivan – og Frank Larsen. Det var dengang Orla var materialeforvalter og styrede udlevering og tilbagelevering med hård hånd. I 1968 rykkede Skjold op i DS efter at have besejret Skovshoved og B93 i kvalifikationskampe. Det var et stærkt hold Skjold havde her og jeg vil fremhæve brødrene Flemming- og Mogens Jøgensen som holdets 2 bombere, og Finn Jensen på midtbanen til at styre holdet. I 1970 rykkede holdet igen ud af DS

DE GAMLE KÆMPER MED "KÆMPE PÅ FLØJEN

24 ÅR I SORT

KELD HJORTH

Det var mens jeg var ungdomstræner at jeg dømte nogle ungdomskampe for Skjold hvor der ikke blev sat dommere på af KBU. Jeg fik på den måde smag for at prøve dommergerningen, og deltog sammen med bl.a. Brian Breining i et dommerkursus ledet af Keld Hjorth som i sin tid både var forrmand for Skjold og KBU. Jeg gik op til eksamen og bestod, og var de næste 12 år aktiv dommer hvor jeg bl.a. dømte DS-kampe. Da jeg stoppede med det blev jeg dommerbedømmer, hvilket jeg også var i 12 år. På den måde undgik jeg et kedeligt 25-års jubilæum i dommerverdenen.

I´M ON FIRE

SKJOLDFAN.DK

I al den tid jeg var dommer forblev jeg medlem af Skjold og deltog i klublivet, og de forskellige arrangementer der var og så så mange af 1. holdets kampe som det var muligt. Jeg har altid udført friviligt ulønnet arbejde foir Skjold og gjorde det også i denne periode. Efter jeg var stoppet som dommer har jeg set næsten alle Skjolds hjemmekampe og mange udekampe. Jeg begyndte at skrive kampreferater til den hjemmeside Skjold havde dengang og som blev fornemt bestyret af Henning Andersen. Jeg skrev også andre indlæg. Da den hjemmeside blev nedlagt oprettede jeg min egen hjemmeside skjoldfan.dk, hvor jeg siden har skrevet forskellige ting om Skjolds 1. hold, heriblandt kampreferater. Det har jeg vel gjort i 15-20 år og heldigvis virker det som om der er stor interesse for at læse denne hjemmeside.

LÆS VIDERE HER:

FRIVILLIGT ARBEJDE